|  

KAMPI OFFICE pomáhá potřebným i zdravotně postiženým

Zákaznická linka 841 111 138
Pomáháme

Pomáháme

ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝM

Společnost KAMPI OFFICE se od svého vzniku snaží o reálnou a dlouhodobou pomoc osobám se zdravotním postižením nejen v oblasti přímého zaměstnávání na volném či chráněném trhu práce, ale i finanční podporou, hmotnými či jinými dary, osvětou, bojem proti obcházení zákona o zaměstnanosti a zneužívání dotací. Pomáháme ...

KLOKÁNKU

Dlouhodobě podporujeme Klokánky, které existují jako zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Ostře nesouhlasíme s jakýmkoliv necitlivým přístupem MPSV, který pro svoji zjevnou nečinost ročně přichází o desítky miliard z obcházení zákona o zaměstnanosti, při "veřejných IT zakázkách", experimentech s důchodovým systémem apod. Nerozumíme bezprecedentní podpoře pěstounské péče na úkor podobných - dlouhodobě fungujících projektů. Jsou pro nás nepochopitelným hazardem s citlivou duší dítěte, která potřebuje intenzivní dlouhodobou péči a lidský přístup. V rámci omezených možností podporujeme (finančními i hmotnými dary) Klokánky i podobné organizace, které se v posledních dnech dostávají do nezaviněných a velmi vážných finančních potíží!
 

MÉDECINS SANS FRONTIÉRES / LÉKAŘŮM BEZ HRANIC

Médecins Sans Frontiéres/Lékaři bez hranic jsou mezinárodní humanitární organizace, která poskytuje odbornou zdravotnickou pomoc lidem v ohrožení a v případě krizí. Lékařům bez hranic pomáháme i my, přidejte se k nám a podpořme společně dobrou věc! Nezapomeňte, že nikdy nevíme, kdy podobnou pomoc budeme sami potřebovat.
 

NADAČNÍMU FONDU PRO ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Někdy bývá složité oddělit zrno od plev. Problematika zaměstnávání osob se zdravotním postižením se stala natolik neprůhlednou, že ani orientace v ní není snadná. Řada zvučných projektů, firem, sdružení či asociací svojí činnost totiž zpronevěřilo podpoře svých členů, kteří parazitují na současném systému, nežli skutečné pomoci zdravotně postiženým. Práci Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP) i projektu Práce postižených plně důvěřujeme, a proto se jej snažíme i podporovat.
 

NADAČNÍMU FONDU PROTI KORUPCI

Podporujeme jakýkoliv smysluplný projekt, který se snaží o nápravu a zviditelnění palčivých problémů současnosti mezi které patří politická situace, děravá legislativa, nekompetentnost úřadů, korupce, nevymahatelnost práva, úplatkářství, klientelismus. Mezi naše základní kréda stále patří morálka, čest a když něco řekneme, tak to platí a za ty, kterým tato hesla nejsou cizí, se budeme bít.
 

POMÁHÁME TĚM, KTEŘÍ NÁS POTŘEBUJÍ

Aktivně přistupujeme nejen k problematice zaměstnanosti osob se zdravotním postižením, ale spolupracujeme i s různými neziskovými společnostmi či školami, které přímo pečují o zdravotně postižené. Snažíme se pomáhat všemi dostupnými prostředky, ať již v podobě finančních či materiálních darů, kooperacemi zakázek, reklamou nebo vzájemnou spoluprací. Proto nás vždycky potěší, když obdržíme děkovné dopisy z nichž je možné vyčíst, že má i náš drobný přínos smysl.
 

KOUZLÍME ÚSMĚV NA TVÁŘI

Na každý požadavek ze strany různých firem, organizací či škol, které se na nás obrátí s žádostí o pomoc se snažíme reagovat. I přestože jsou naše možnosti, jakožto ryze české firmy v silně konkurenčním prostředí nadnárodních subjektů značně omezené, snažíme se vymyslet taková řešení, která pomohou. V minulosti jsme namátkou přispěli dary Základní škole z Dolních Bojanovic, Občanskému sdružení Partity, Projektu Enfaces, Životu bez bariér, Mateřské škole i Základní škole Svážná v Brně, domovům důchodců či zařízením pro péči o zdravotně postižené. Našim cílem není se podobnou pomocí chlubit, protože pomáhat osobám potřebným nám připadá zcela normální. Často postačí jen jediné, když se nám podaří na čísi tváři vykouzlit úsměv.